PC life Técnics S.A.

Fitxa d'incidències


  • Servidor
  • Domini
  • Aplicació informàtica del servidor
  • Correu
  • Base de dades
  • Altres

  • No soc tècnic
  • No soc tècnic però em se defendre
  • Sóc tècnic

UOC Universitat Oberta de Catalunya


Tornar al menú