Continguts

Entitats usades a maquetació

Introducció

Bones,

per a la maquetació he fet servir elements apresos de la Unitat 1 a la Unitat 2 del manual Opera, no he volgut fer filigranes, m'he ajustat el màxim possible al marc de la pràctica; a continuació es mostra una llista per definició de les entitats usades a la maquetació:

Etiquetes:

<BLOCKQUOTE>
Per a donar una sangria al paràgraf (sense atributs). Tanca amb </BLOCKQUOTE>.
<BODY>
Cos del document, podem afegir els següents atributs (BGCOLOR, BACKGROUND, TEXT, LINK, VlINK, ALINK). Tanca amb </BODY>.
<BR>
Retorn de linia (s'utilitza amb combinació de ALIGN de IMAGE). No tanca.
<CENTER>
Centrar el contingut textual o no textual. Tanca amb </CENTER>.
<EM>
Format emfatitzat en itàlica (sense atributs). Tanca amb </EM>.
<HEAD>
Capçalera principal del document HTML (atributs, BASE, TITLE...).Tanca amb </HEAD>.
<HR>
Línia horitzontal (atributs, SIZE, WIDTH, ALING...). No tanca.
<HTML>
Al principi i al final de tot document (atributs, HEAD, BODY). Tanca amb </HTML>.
<STRONG>
Text en negreta. Tanca amb </STRONG>.
<SUP>
Superíndex sobre texts. Tanca amb </SUP>.
<TITLE>
Títol de la pàgina dins del element HEAD. Tanca amb </TITLE>.

Tornar al menú

Entitats CSS + raonament d'ús:

En aquest punt intentaré defendre l'us que se li ha donat a cadascun dels elements.

 • FONT-FAMILY:
  Tipografia de la lletra, en primer lloc analitzada, en segon lloc reproduïda.
 • FONT-SIZE:
  El tamany de la tipografia que he nat canviant segons convenia amb les diferents classes (.help .helpme .helpsizes) per al diferents títols i no com faria normalment (H1...H6).
 • MARGIN-TOP, MARGIN-BOTTOM:
  Marges en píxels de par inferior (bottom) i part superior (top), he precisat el seu per la raó d'estilisme, per obtenir un resultat bastant similar al document real.
 • PADDING-LEFT, PADDING-RIGHT:
  Padding o marge farcit es la separació que hi ha entre un frame i el text del contingut (una especie de marge invertit per així dir), l'he fet servir principalment per la capsa de contingut de Resum i Punts clau.
 • BORDER:
  Vorera amb la qual definim la vorera que te un frame, color, tamany, estil (l'he fet servir per La capsa de resum i punt clau).
 • BACKGROUND-COLOR:
  L'element background-color o color de segon plànol, l'he aplicat a la capsa resum i punts clau.
 • WIDTH:
  l'element with o amplada l'he fet servir en la línia de l'apartat referències
 • COLOR:
  He aplicat color al text blau del títol (com al document real) i a la línia de referències.
 • FLOAT:
  Per desplaçar la línia al cantó desitjat.

Tornar al menú

Accessibilitat

 1. No tarda excessivament en carregar els continguts.
 2. Es veu ve en qualsevol navegador.
 3. Fons clar lectura sense impediments visuals.
 4. Per a qualsevols tipus d'usuari.

Tornar al menú

Test W3C:

This document was successfully checked as XHTML 1.0 Strict!

 • Result: Passed, 1 warning(s)
 • Encoding: utf-8
 • Doctype: XHTML 1.0 Strict
 • Root Element: html
 • Root Namespace: http://www.w3.org/1999/xhtml

UOC Universitat Oberta de Catalunya


Tornar al menú